ข่าวสารประชาสัมพันธ์


dot
name
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
การติดตามรักษา ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านเคลื่อนไหว งานกายภาพบำบัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
อยู่บ้านก็เหงา มาอยุ่กับเราดีกว่า ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญชีวิต ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณซอยมะไฟหวาน 1/3 และ 1/4
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำรางวี บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 3 แยก 1-7
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2567
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2567
ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2567
รายงานประจำปี 2566 (annual report 2023) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ค. 2567
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟัง ความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2567
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุด Drop Off ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์@ธงฟ้า)
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ฯลฯ
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการ Waste Hero Education. ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ณ กระทรวงมหาดไทย
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2567
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2567
รับสมัครคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2567 รายละเอียดตามลิงค์
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าชุมชน หมู่ 7 ตำบลวัดชลอ ตอนที่ 1 บริเวณศาลาริมน้ำ บ้านเลขที่ 20/24 พร้อมซอยแยก
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยหลังเดิม (ตามแบบและรายการที่เทศบาลฯ กำหนด)
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2567
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ บริษัท เค ออโต้ คัลเลอร์ จำกัด
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2567
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 10
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2567
แจ้งเตือนสถานการณ์ค่าความเค็มของน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2567
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน-กำแพงกันดิน และรั้วบริเวณที่ดินเทศบาลภายในซอยบางกรวย-ไทรน้อย 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2567
ประกาศงดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ 4 และ 11 เดือนพฤษภาคม 2567
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2567
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2567
รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สะสมยาฆ่าแมลง (บมจ. ซีพีออลส์)
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2567
สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2567
ประกาศ สืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 29 มี.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นวิลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 มี.ค. 2567
การประกวดแข่งขันทางด้านการเกษตร ภายในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2567
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นวิลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 06 มี.ค. 2567
8 มีนาคม วันสตรีสากล
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางสีทอง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 88 รายการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2567
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2567
ขอเชิญนำสุนัขและแมวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป มารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามแผนการออกหน่วยให้บริการ เทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2567
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแยกหลังวัดโพธิ์บางโอ หมุ่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2567
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ํา บริเวณลํากระโดงวัดกล้วย ตําบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ย. 2566
เผยแพร่ช่องทางเพื่อให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมได้อย่างถูกต้อง
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ย. 2566
อำเภอบางกรวย แจ้งเตือนให้ทหารกองเกินที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย (หน่วยสัสดีอำเภอบางกรวย)
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2566
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่เผยแพร่ : 19 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2566
ประกาศ งดการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์ที่ 14 และ 21 ตุลาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 03 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 03 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 02 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25 ซอย 26 ซอย 26/1 ซอย 26/2 ซอย 26/3 ซอย 27 และซอยหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศ งดการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ขอขยายเวลาการประชุม)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ขอขยายเวลาการประชุม)
วันที่เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2566
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2566
ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 19 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 05 ม.ค. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2565
โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ย. 2566
เทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมรณรงค์ คนขับ คนซ้อน สวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยติดเตียง" โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2566
การประปานครหลวง แจ้งพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล เพื่อทำการบรรจบท่อบริเวณ ช่วงคลองบางกอกน้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. จึงขอประสัมพันธ์ให้สำรองน้ำไว้ใช้
วันที่เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2566
จังหวัดนนทบุรี แจ้งแนวทางการให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการสำหรับผู้ให้สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 28 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ห้องเก็บของและห้องเอเนกประสงค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกเทิดพระเกียรติ ถึงคอสะพานวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน บริเวณลำประโดง ชุมชนวัดท่าบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2566
ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2566
ขอเชิญชวน ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ,ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2566
ประกาศแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณสะพานวัดชลอ สุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 2566
กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.ค. 2566
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างลอกท่อระบายน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2566
เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส "วันดินโลก" ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน"
วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2566
ขอเชิญร่วม "โครงการขยะสร้างบุญ" รับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปจำหน่าย
วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2566
กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีกรปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 3 แยก 1,2,3,4,5,6,
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2566
เทศบาลตำบลบางสีทอง ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2566
สำนักงาน ปปท. เขต 1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก "เครือขายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566"
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2566
การเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัย
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2566
กรมทางหลวง สรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย
วันที่เผยแพร่ : 12 เม.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดงหมู่บ้านศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย ฯ ด้วยวิธีกรปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 12 เม.ย. 2566
จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสอบถามปัญหาและความคาดหวังของประชาชน ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)
วันที่เผยแพร่ : 10 เม.ย. 2566
ขอเชิญร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อยซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจงานจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินและรั้วศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พ.ศ.2566
วันที่เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย (จากบริเวณบ้านเลขที่ 46/24 หมู่ที่ 7 ถึงซอยเพียรธรรมสมาน
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดฯ ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ของแจ้งงดการจัดเก็บขยะมูลฝอย
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2566
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย
วันที่เผยแพร่ : 07 มี.ค. 2566
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2566
ประกาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2566
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2566
ประกาศแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2566
รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าฝึกอบรมทบทวน
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2566
ขอเชิญชวนภาคเอกชน เสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2566
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณธ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.พ. 2566
เทศบาลเมืองบางกรวย ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุม สุนัข แมว
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมราชทัณฑ์ (ส่วนกลาง) พ.ศ.2566
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.พ. 2566
ปรชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก้ (ฺBangkok Creative City Dialogue)
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2566
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2566
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2566
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่เผยแพร่ : 19 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เตือนภัย เรื่อง ถุงลมนิรภัยทาคาตะของสภาองค์กรของผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 19 ม.ค. 2566
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
วันที่เผยแพร่ : 16 ม.ค. 2566
การจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 16 ม.ค. 2566
ประกาศ รายชื่อผุู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือผุู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และกำหนดการประชาคม เพื่อรับรองผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2566
กำหนดการประชาคม เพื่อรับรองผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 10 ม.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 06 ม.ค. 2566
กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2565
ยื่นแบบคำร้องขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์งาน "หางาน หาคน นนทบุรี 2023" ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย
วันที่เผยแพร่ : 19 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 09 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 08 ธ.ค. 2565
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 01 ธ.ค. 2565
งดบริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน ในวันที่ 3 วันที่ 10 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2565
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2565
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นชอบและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงินและแบบสัญญา
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2565
เทศบาลเมืองบางกรวยขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีความประสงค์ต้องการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit )
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ย. 2565
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ย. 2565
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2565
ทำหมันสุนัขและแมว
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ย. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2565
ขอชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง และชมการประกวดนางนพมาศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม 7
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2565
ปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง
วันที่เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2565
เทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมรณรงค์ คนขับ คนซ้อน สวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2565
สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม 7
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 18 ต.ค. 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2565
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด
วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2565
กรมทางหลวงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 2565
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2565
การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2565
เทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมรณรงค์ คนขับ คนซ้อน สวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2565
ภาพการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เดือน สิงหาคม – กันยายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.ย. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 24 (ซอยลาบเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2565
ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก, ท่อระบายน้ำรางวีและทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ขอขยายเวลาการประชุม)
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2565
ร่วมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกรวย ในการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำในคลองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2565
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2565
งานทะเบียนราษฎร งดให้บริการในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2565
ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย ช่วงบริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองบางกรวย - คลองวัดสนาม
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2565
ขอเชิญชวนสมัครคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2565
พบเห็นปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว (Traffy Fondue)
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2565
การทำกายภาพบำบัดออนไลน์ : การออกกำลังกายฝึกการทรงท่า กล้ามเนื้อแกนกลาง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2565
การทำกายภาพบำบัดออนไลน์ : การออกกำลังกายเพิ่มมุมงอเข่า
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2565
การทำกายภาพบำบัดออนไลน์ (คลิปการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด)
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็น "วันผ้าไทยแห่งชาติ"
วันที่เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็น "วันผ้าไทยแห่งชาติ"
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่บ้านสินธรา ซอย 3 และซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2565
พบกัน วันที่ 27-29 มิถุนายนนี้ ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2565
รับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเขื่อนบริเวณคลองโขน ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2565
งดบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 16 และ 30 กรกฎาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2565
คู่มือ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับประชาชน
วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2565
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25, ซอย 27, ซอย 28, ซอย 29 และ ซอย 30 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2565
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จ่ายช้ามีค่าปรับและเงินเพิ่ม
วันที่เผยแพร่ : 07 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2565
ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2565
ประกาศงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 90 ล้านซีซี
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไขข้อข้องใจ จัดเขตปลอดบุหรี่ เขตสูบบุหรี่อย่างไร ให้ถูกกฏหมาย"
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22เมษายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2565
ประกาศคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 72)
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2565
ของดตรวจ ATK (ชั่วคราว)
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสมชายซอย 4/1,5/1,5/2,6,7 และซอย 8 หมู่ 6
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2565
รับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ของวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2565
รับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย - ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2565
เชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2565
งดการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ค. 2565
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ค. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 พ.ค. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 2565
ผ่อนคลายมาตรการรับการเปิดประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565
ครม.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย รวม 6 เดือน บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565
ตารางการฉีดวัคซีนป้งกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
สรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
วันเทศบาล 24 เมษายน
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2565
ตารางฉีดวัคซีน ประจำเดือน เมษายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2565
ของดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักกายภาพบำบัดเทศบาลเมืองกรวยให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวัดโตนด
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2565
กรมที่ดินประชาสัมพันธ์ โครงการ "บอกดิน 3" เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2565
สำหรับผู้ป่วยที่มี ATK เป็นบวก
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง
วันที่เผยแพร่ : 08 มี.ค. 2565
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 วันสตรีสากล
วันที่เผยแพร่ : 04 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาสำรวจข้อมูลการเดินทางใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2565
กำหนดการรับบริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2565
ขอเชิญประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างห้องชุดและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2565
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.พ. 2565
ศูนย์โควิดฯ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว624 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2565
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565)
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2565
น้ำประปาไม่ไหล ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดนำธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาทออกให้หมุนเวียนในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.พ. 2565
ช่วงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ นี้ ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2565
ภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 มาถึงแล้ว
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2565
ประกาศ นนท์พร้อมพลัส
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2565
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพรชบุรี
วันที่เผยแพร่ : 21 ม.ค. 2565
วิธีการใช้ชุดตรวจโควิดจากน้ำลาย
วันที่เผยแพร่ : 19 ม.ค. 2565
ประกาศ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 45/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)
วันที่เผยแพร่ : 10 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)
วันที่เผยแพร่ : 07 ม.ค. 2565
สารนายกเทศมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 06 ม.ค. 2565
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน
วันที่เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2564
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ของนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2564
ปีใหม่นี้ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
วันที่เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2564
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลเมืองบางกรวย ขอแนะนำการป้องกันไฟไหม้ก่อนออกจากบ้านไปช่วงวันหยุดยาวอย่างสบายใจไร้กังวล
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2564
ประกาศงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2564
นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
วันที่เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2564
รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2564
ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3734/2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม มีผล 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
วันที่เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 20 ธ.ค. 2564
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2569)
วันที่เผยแพร่ : 09 ธ.ค. 2564
งดการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 ธ.ค. 2564
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ าง
วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 03 ธ.ค. 2564
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกไบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 02 ธ.ค. 2564
พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ย. 2564
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภาษาอังกฤษ
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก: ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ย. 2564
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วันที่เผยแพร่ : 15 ต.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ
วันที่เผยแพร่ : 14 ต.ค. 2564
เตือนการระบาดของศัตรูพืช
วันที่เผยแพร่ : 08 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง สืบหาบิดา มารดาเด็ก ที่ถูกทอดทิ้ง เดือน ตุลาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2564
ประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ย. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 22 - 28 กันยายน 2564 และรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 โครงการชลประมาณนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
สำรวจแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีน
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2564
ฉีดวัคซีนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2564
รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงวันที่ 8 -21 กันยายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ขอขยายเวลาการประชุม)
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปี พ.ศ. 2566-2570
วันที่เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ขอขยายเวลาการประชุม)
วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "Job Fair online @ Nonthaburi 2021"
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้สูงอายุ
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2564
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 06 ส.ค. 2564
นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 05 ส.ค. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2564
ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2564
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ค. 2564
งดให้บริการงานบัตรประชาชน
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ค. 2564
การขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด (เข้า-ออก)
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2564
พิจารณาช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาบุคคลสูญหาย เดือน กรกฏาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ค. 2564
รายงานประจำปี 2563 ของสำนักงบประมาณ
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ค. 2564
รายงานประจำปี 2563 ของสำนักงบประมาณ
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ค. 2564
รายงานประจำปี 2563 ของสำนักงบประมาณ
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2564
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง คู่มือการจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.ค. 2564
ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาบุคคลสูญหาย
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2564
นัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ตาม "โครงการชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่ Zero Waste" 2564
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 9
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2564
ประกาศกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2564
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2564
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ให้แก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง คำสั่งเทศบาลเมืองบางกรวย ที่ 509/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง คำสั่งเทศบาลเมืองบางกรวย ที่ 508/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2564
งานศูนย์บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 มิ.ย. 2564
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
วันที่เผยแพร่ : 07 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGoverment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit ฯลฯ
วันที่เผยแพร่ : 07 มิ.ย. 2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมับสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2564
ประกาศคะแนนความพึงพอใจ
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2564
ประกาศสืบหาบิดา มารดาเด็ก ที่ถูกทอดทิ้ง
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2564
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ครั้งแรก
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การสนันสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานสถานน้ำรายวัน "ลุ่มน้ำเจ้าพระยา"
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2564
มาตรการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกเมษายน
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารถุงขององค์การคลังสินค้า (ข้าวสารบรรจุถุง ตรา อคส.)
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ค. 2564
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39)
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2564
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีใหม่
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2564
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีใหม่
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2564
จังหวัดนนทบุรีเปิดสายด่วน ศูนย์ประสานการรับส่งผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
ประกาศเลือนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2564
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมสุนัข - แมว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 7 - 13 เมษายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2564
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
วันที่เผยแพร่ : 01 เม.ย. 2564
นโยบายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
วันที่เผยแพร่ : 01 เม.ย. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 30 มี.ค. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย (อย่างไม่เป็นทางการ)
วันที่เผยแพร่ : 30 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
วันที่เผยแพร่ : 30 มี.ค. 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 29 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2564
รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ "การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2564
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2564
จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนและรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามวิถีชุมชน คนนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2564
จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนและรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามวิถีชุมชน คนนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2564
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมุ่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2564
จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนและรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามวิถีชุมชน คนนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2564
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 – 18 มีนาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2564
ตารางฉีดวัคซีน ประจำเดือน เมษายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 มี.ค. 2564
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ และขอคำปรึกษา ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์
วันที่เผยแพร่ : 05 มี.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 03 มี.ค. 2564
ประกาศ อนุญาตให้มีการดำเนินการกิจการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2564
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองในจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2564
การขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ "คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ"
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ/วิจัยด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2564
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2564
ชวนร้านค้าและบริการ ร่วมโครงการเราชนะ
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สื่อรณรงค์และป้องกันโรค Covid-19"
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.พ. 2564
การป้องกันและแก้ไชปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางเเจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account "ปภ.รับเเจ้งเหตุ 1784"
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2564
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2564
สำนักงานอำเภอบางกรวย แจ้งเตือน ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเค็มรุก การหยุดเผา และสภาวะภัยแล้ง ประจำเดือนมกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2564
กรมชลประทาน ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำ ปี 2563/2564 ไม่เพียงพอและประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563/2564
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2564
การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.พ. 2564
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการพบเห็นหมึกวงสายฟ้า (Blue-ringed octopus)
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.พ. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวยแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
ขอความร่วมมือเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา "งดปลูกข้าวต่อเนื่อง/ข้าวนาปรัง"
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
รายงานสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 28 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
รายงานสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 27 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยตู้โค๊ก ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
ขอเชิญผู้สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
รายงานสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 26 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
ประกาศจากศูนย์ติดตามแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แจ้งเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 27 ม.ค. - 9 ก.พ. 64
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2564
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2564
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 ม.ค. 2564
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 ม.ค. 2564
ประกาศเลื่อน การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
วันที่เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2564
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเตือนศัตรูพืชระบาด “เพลี้ยไฟในทุเรียน”
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2564
ท่องเที่ยววิถีใหม่ วิถีสุขภาพดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่เผยแพร่ : 14 ม.ค. 2564
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2564
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 13 - 19 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 2564
มาตรการการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 07 ม.ค. 2564
การเปิดระบบการให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วันที่เผยแพร่ : 07 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 06 ม.ค. 2564
ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 06 ม.ค. 2564
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28) และการมอบหมายภารกิจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
วันที่เผยแพร่ : 06 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดที่ 5/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และคำสั่งจังหวัดที่ 6/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 04 ม.ค. 2564
ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งนายกฯ เช็ค 8 ข้อกำหนด สั่งปิด-ห้าม-ตรวจเข้มเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 6 โมงเช้าวันที่ 4 มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ม.ค. 2564
ขอเชิญประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
วันที่เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2563
ประกาศกำหนดพื้ันที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2563
ประกาศงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง
วันที่เผยแพร่ : 28 ธ.ค. 2563
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 25 ธ.ค. 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
วันที่เผยแพร่ : 23 ธ.ค. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2563
มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 8 : การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด
วันที่เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2563
ขอความร่วมมือชาวนนทบุรี ช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2563
กทม.ประกาศ 10 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่
วันที่เผยแพร่ : 18 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
วันที่เผยแพร่ : 17 ธ.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ธรรมะในผู้สูงวัยอยู่อย่างไรให้ใจมีสุข
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563
คาดหมายอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 2563
รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 2563
รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 2563
งดบริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร
วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 2563
ขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอีเล็กโทนิกส์ เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรม
วันที่เผยแพร่ : 04 ธ.ค. 2563
กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย 2563
วันที่เผยแพร่ : 01 ธ.ค. 2563
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2563
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ย. 2563
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ย. 2563
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ย. 2563
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2563
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ย. 2563
รายงานสถานการณ์จังหวัดนนทบุรี 04 11 63
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ย. 2563
รายงานสถานการณ์จังหวัดนนทบุรี 04 11 63
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ย. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 6 วันที่ 4 พ.ย. 63
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเตือนระบาดศัตรูพืช
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2563
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่าง ปี 2562 - 2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม และนวัตกรรม
วันที่เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2563
ประขาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยในครัว
วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตรียมความพร้อมรับมือสังคมสูงวัย
วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2563
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ : 22 ต.ค. 2563
ประขาสัมพันธ์ เรื่อง 10 วิธีดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ
วันที่เผยแพร่ : 16 ต.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
วันที่เผยแพร่ : 16 ต.ค. 2563
การระบาดศัตรูพืช
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 ต.ค. 2563
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 ต.ค. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2563
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2563
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 01 ต.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 8
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 2563
การทิ้งหน้ากากอนามัย
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศหาบุคคลสูญหาย
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2563
บุคคลสูญหาย
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ขอขยายเวลาการประชุม)
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การยื่นแบบลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 208 รายการ โดยวิธีประมูลราคารวมด้วยปากเปล่า
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2563
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดนนทุบรี
วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง รายงานผลการดำเนิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 รอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563 - มีนาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง รายงานผลการดำเนิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 - มิถุนายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 ส.ค. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 ว ันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 ส.ค. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 ว ันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 ส.ค. 2563
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 06 ส.ค. 2563
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า
วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า
วันที่เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 4 ) แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ครั้งที่ 7 )
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ค. 2563
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ค. 2563
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2563
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2563
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย
วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเกษราวิลล์ หมู่ 10 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทิดพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก, รางวี ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการห้องชุดและบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ค. 2563
คืนหลักประกันสัญญา (เทศบาลตำบลศาลากลาง)
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการเพื่อชุมชนที่ริเริ่มและลงมือทำโดยเด็กและเยาวชนโดยโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2563
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ 1 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัยตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2563
คำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขนส่งหรือผู้บริจาคอาหาร และผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 พ.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ร่างประกวดราคาซื้้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง สารจากประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ร่างประกวดราคาซื้้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ร่างประกวดราคาซื้้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2563
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2563
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี เดือนมีนาคม 2563 และไตรมาสของปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ( มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22 - 25 เมษายน 2563 )
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2563
รายงานสถานการณ์น้ำ 21 เมษายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 20 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ร่างประกวดราคาซื้้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 เม.ย. 2563
กรมป่าไม้ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 17 เม.ย. 2563
การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 16 เม.ย. 2563
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 16 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 เม.ย. 2563
สำนักงาน ป.ป.ง.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
วันที่เผยแพร่ : 09 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสมชาย ซอย 3 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
วันที่เผยแพร่ : 09 เม.ย. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยวัดลุ่มบริเวณคอนโดนิรันทร์ หน้าบ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 02 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยพรหมประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2563
เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำทิ้ง พร้อมตะแกรงคัดขยะ บริเวณคลองวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 30 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2563
ทำความรู้จักกับ ITA ก่อนทำการประเมินหน่วยงานภาครัฐ
วันที่เผยแพร่ : 17 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุของที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
วันที่เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ขอขยายเวลาการประชุม)
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2563
ขอเชิญประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมุ่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2563) จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2563) จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2563
รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 9 มีนาคม 2563 (จังหวัดนนทบุรี)
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2563
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2563
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2563
ขอเชิญประชาพิจารณ์ประกาศ (ร่าง) TOR ประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2563
พบเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกรวยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โปรดแจ้ง
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.พ. 2563
ประกาศอำเภอบางกรวย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุของที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.พ. 2563
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.พ. 2563
ตารางการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.พ. 2563
ขอเชิญประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านธนากร 2 ซอย 1/4 และซอย 6/4 ด้วยวิธีปรพกวดาราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.พ. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.พ. 2563
ขอเชิญประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภยในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ และตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2563
ผลการประเมิน PISA 2018
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.พ. 2563
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.พ. 2563
ประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ,บ่อพัก , รางวี บริเวณถนนหมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.พ. 2563
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทุบรี เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.พ. 2563
ประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก , ท่อระบายน้ำ , รางวีและทางเดินเท้า ค.ส.ล. , ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.พ. 2563
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 8 ทีโอที บางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.พ. 2563
ประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมู่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.พ. 2563
เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Maha Chesadabodindranusorn Bridge Night Run @Nonthaburi ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.พ. 2563
เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Maha Chesadabodindranusorn Bridge Night Run @Nonthaburi ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์ โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานท้องถิ่น ประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2563
ขอเชิญผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจคัดกรองการมองเห็นและแก้ปัญหาสายตา
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2563
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 ม.ค. 2563
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อร่างข้อเสนอโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อร่างข้อเสนอโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2563
รายงานสถานการณ์น้ำ
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2563
กษ.จังหวัดนนทบุรี คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า
วันที่เผยแพร่ : 14 ม.ค. 2563
การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
วันที่เผยแพร่ : 14 ม.ค. 2563
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 02 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2562
ข่าวกระทรวงการคลัง แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
วันที่เผยแพร่ : 25 ธ.ค. 2562
การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
วันที่เผยแพร่ : 25 ธ.ค. 2562
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ย. 2562
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2562
รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2562
การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2562
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2562
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2562
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ย. 2562
สนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ย. 2562
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง งดบริการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
วันที่เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครการประกวด "นางนพมาศ" ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 03 ต.ค. 2562
ประกาศ (แบบ สด.39)
วันที่เผยแพร่ : 02 ต.ค. 2562
การประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชอมช้อปใช้"
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 2562
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี เดือน สิงหาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ย. 2562
รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) (ครั้งที่ 3)
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 2562
รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) (ครั้งที่ 2)
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 2562
ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 2562
รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาจ้างโครงการถมที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ส.ค. 2562
รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2562
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2562
อยากรู้ที่ไหนเลิกสำเนาแล้ว
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2562
ประกาศ งดให้บริการในวันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 #รับแจ้งตายปกติ
วันที่เผยแพร่ : 05 ส.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบ EIT และตรวจแบบ OIT ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA’62
วันที่เผยแพร่ : 05 ส.ค. 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 02 ส.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 01 ส.ค. 2562
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ค. 2562
งดบริการ งานทะเบียนราษฎร วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2562
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2562
ขอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2562
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี เดือน มิถุนายน 2562 และระยะ 6 เดือนแรกของปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ครั้งที่ 6)
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ครั้งที่ 6)
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2562
ขอเชิญรับผลตรวจสุขภาพ
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2562
ดัชนีย์ราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี เดือน พฤษภาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2562
การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาร์มน้ำมัน
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการป้องกันการรับสินบน
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
วันที่เผยแพร่ : 04 มิ.ย. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2562
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่องอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2562
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี เดือน เมษายน 2562
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง งดการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 4 และ 18 พฤษภาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2562
ช่องทางการติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่เผยแพร่ : 02 เม.ย. 2562
ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๗๕ /๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครการประกวด
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application๗ (ฉบับที่ ๒)
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การรับ (โอน) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ ๒)
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน (ชุมชนศรีบัณฑิค ๒ - ทวีสุข และชุมชน หมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓)
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศรับสมัคร "นางนพมาศ" ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๕ ชุมชน
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณธกรรมการชุมชนวัดโพธิ์บางโอ
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณธกรรมการชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่ ๗ ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเทพประทาน (รอบที่สาม)
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าอบรมทบทวน
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดสนามนอก
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง งดการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเทพประทาน (รอบที่สอง)
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการชุมชนสุนทรศิริ
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562
ประกาศ รายชื่อหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม