รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณธ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2566

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK

สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ 

finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 2443 0610-9 ต่อ 121