ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง เปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2563

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย เปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตามวันและเวลาราชการปกติ และการบริการประชาชนในทุก ๆ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยเปิดให้บริการประชาชนในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

รายละเอียด CLICK