รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2565

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

 

(รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งคำวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th