สำรวจแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564

ตรวจสอบรายละเอียด CLICK

ท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2446 7103 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม