ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK