ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

เทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุชนสุชาวดี และชุมชนวัดชลอ หมู่ ๓ รายละเอียด CLICK