ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564

1.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ CLICK

2.บัญชีราคาประเมินทุนที่ดิน CLICK

3.บัญชีราคาประเมินทุนห้องชุด CLICK

4.บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง CLICK

5.บัญชีราคาประเมินทุน นส.3ก CLICK

6.ราคาประเมินทุนที่ดิน ภดส.1(64) CLICK

7.ราคาประเมินทุนห้องชุด ภดส.2(64) CLICK