สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 16 เม.ย. 2563
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่ WWW.NCSWT.OR.TH โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 - 6260
- DOWNLOAD ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติ (ย่อ) 
- DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อ