ประชาสัมพันธ์ โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานท้องถิ่น ประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่เผยแพร่ : 07 ก.พ. 2563

รายละเอียด CLICK