ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 และประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ขอขยายเวลาการประชุม)

รายละเอียด CLICK