ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2564

วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2564
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีขอส่งประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียด CLICK