ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2563

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด CLICK

     

(รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 - 24 กรกฎาคม 2563)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
info_bangkruai@bangkruaicity.go.th