ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ

วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โทร 08 7992 4777 (นายอิสบิรอเฮง เวานิ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ)

รายละเอียด CLICK