ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2566

วันที่เผยแพร่ : 09 ธ.ค. 2565

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้วยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2565

รายละเอียด CLICK

   

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้วยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2565

 

รายละเอียด CLICK