ประกาศงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง

วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2564