วันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็น "วันผ้าไทยแห่งชาติ"

วันที่เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2565
ครม. ประกาศให้ วันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็น "วันผ้าไทยแห่งชาติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รายละเอียด CLICK