ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

 

(รับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th หรือ info_bangkruai@bangkruaicity.go.th