ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

 

รายละเอียด CLICK