ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2565

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ห้วงเดือน เมษายน - ธันวาคม 2565 โดยสามารถค้นหารายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาล ที่รับบริจาคโลหิต ได้ ทางลิงค์นี้ CLICK หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้