ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ค. 2563