รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 2565

รายละเอียดประกาศ ประกวดราคา CLICK

รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th