ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย ช่วงบริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองบางกรวย - คลองวัดสนาม

วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2565

กองช่าง เทศบาลเมืองบงกรวย ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย ช่วงบริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองบางกรวย  - คลองวัดสนาม ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางกรวย

ท่านสามารถตอบรับเข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง