ขอเชิญประชาพิจารณ์ประกาศ (ร่าง) TOR ประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2563

รายละเอียด CLICK

(รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2563)

หากท่านมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ จัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th