รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 2563

รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด CLICK

(รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2563)

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th