ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2563

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด CLICK

   

(รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563)
หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
info_bangkruai@bangkruaicity.go.th