การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)

วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ย. 2562

รายละเอียด CLICK