การประปานครหลวง แจ้งพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล เพื่อทำการบรรจบท่อบริเวณ ช่วงคลองบางกอกน้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. จึงขอประสัมพันธ์ให้สำรองน้ำไว้ใช้

วันที่เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2566