ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด CLICK

     

(รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2563 - 05 มิถุนายน 2563)

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
info_bangkruai@bangkruaicity.go.th