ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK