กรมทางหลวงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2565

กรมทางหลวงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกนกสภาแกรนด์ The Salaya Leisure park อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
รายละเอียด CLICK