ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว

วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2566

รายละเอียด

เว็บไซต์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

Click


เอกสาร

Click