ปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง

วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2565

เทศบาลเมืองบางกรวย จะดำเนินการรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม เพื่อปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใหม่ ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง ตามโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง เวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น.- 04.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 28 ธันวาคม 2565

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง เพื่อป้องกันอันตรายและป้องกันรถของท่านได้รับความเสียหาย