ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2563

รายละเอียด CLICK

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา CLICK

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบางกรวย โทร 024430610-9 ต่อ 104