การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2562

ประกาศ เรื่อง ร่างมาตรการรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง CLICK

เสนอแนะได้ทาง CLICK