รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2566

 

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2566  - วันที่ 26 กรกฏาคม 2566

ตรวจสอบรายละเอียด CLICK

สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ 

finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 2443 0610-9 ต่อ 121