งดบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 16 และ 30 กรกฎาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2565