ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2563