ขอชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง และชมการประกวดนางนพมาศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม 7

วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2565
ขอชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง และชมการประกวดนางนพมาศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม 7