เทศบาลเมืองบางกรวย ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุม สุนัข แมว

วันที่เผยแพร่ : 14 ก.พ. 2566

เทศบาลเมืองบางกรวย กำหนดออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุม สุนัข แมว ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566 วัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ

***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ