ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2564

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

(รับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th หรือ info_bangkruai@bangkruaicity.go.th