คำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขนส่งหรือผู้บริจาคอาหาร และผู้บริโภค

วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2563

 

รายละเอียด CLICK