ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองในจังหวัดนนทบุรี

วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK