ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่ : 03 ต.ค. 2566

รายละเอียด CLICK