เชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2565

ลิ้งเว็บไซต์ลงทะเบียน คลิก!!!

ลิ้งรายละเอียด การเสนอบทความ คลิก!!!

e- Poster คลิก!!!