รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 2566

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566  - วันที่ 7 กันยายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK

สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ 

finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 2443 0610-9 ต่อ 121