ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK