ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณธกรรมการชุมชนวัดโพธิ์บางโอ

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

- ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณธกรรมการชุมชนวัดโพธิ์บางโอ รายละเอียด CLICK

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณธกรรมการชุมชนวัดโพธิ์บางโอ รายละเอียด CLICK