รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าฝึกอบรมทบทวน

วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2566

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซอยวัดโพธิ์บางโอ) ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2443 0000 หรือ 0 2447 0101