การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

no
name
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2567
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง)
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2567
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม กองช่าง จำนวน 2 โครงการ
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 18 ต.ค. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ กองสวัสดิการสังคม
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่เผยแพร่ : 16 ต.ค. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 33 โครงการ กองช่าง
วันที่เผยแพร่ : 16 ต.ค. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ กองการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 ต.ค. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ กองการเจ้าหน้าที่
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ กองการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (ลงวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2566)
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่าง จำนวน 1 โครงการ
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.พ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ กองการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ กองการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 11
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 10
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 9 กองช่าง
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เพิ่มเติมครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 8 กองช่าง
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง เพิ่มเติมครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง เพิ่มเติมครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง เพิ่มเติมครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล เพิ่มเติมครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 05 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 05 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 23
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 21
วันที่เผยแพร่ : 01 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 19
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 18
วันที่เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17
วันที่เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15
วันที่เผยแพร่ : 25 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 15 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2563
ประกาศ เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 30 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

no
name
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นวิลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2567
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2567
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าชุมชน หมู่ 7 ตำบลวัดชลอ ตอนที่ 1 บริเวณศาลาริมน้ำ บ้านเลขที่ 20/24 พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2567
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2567
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน-กำแพงกันดิน และรั้วบริเวณที่ดินเทศบาลภายในซอยบางกรวย-ไทรน้อย 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าชุมชน หมู่ 7 ตำบลวัดชลอ ตอนที่ 1 บริเวณ ศาลาน้ำ บ้านเลขที่ 20/24 พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน-กำแพงกันดิน และรั้วบริเวณที่ดินเทศบาลภายในซอยบางกรวย-ไทรน้อย 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยหลังเดิม (ตามแบบและรายการที่เทศบาลฯ กำหนด)
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณลำกระโดงวัดกล้วย ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นวิลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ป้องกันน้ำท่วม ถนนบางกรวย - จงถนาม บริเวณคอสะพานคลองบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแยกหลังวัดโพธิ์บางโอ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณลำกระโดงวัดกล้วย ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ลพร้อมบ่อพัก รางวี,ท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเทพประทาน ซอย 3 ซอย 12 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 2567
ประกวดราคาสร้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ํา บริเวณลํากระโดงวัดกล้วย ตําบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 27 ต.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25 ซอย 26 ซอย 26/1 ซอย 26/2 ซอย 26/3 ซอย 27 และซอยหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ, ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน บริเวณลำประโดง ชุมชนวัดท่าบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ย. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน บริเวณลำประโดง ชุมชนวัดท่าบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ, ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ห้องเก็บของและห้องเอเนกประสงค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกเทิดพระเกียรติ ถึงคอสะพานวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 28 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ห้องเก็บของและห้องเอเนกประสงค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณสะพานวัดชลอ สุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 16 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย (จากบริเวณบ้านเลขที่ 46/24 หมู่ที่ 7 ถึงถนนซอยเพียรธรรมสมาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย)
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9423 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำรางวี บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 3 แยก 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2566
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. บริเวณลำประโดงหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย ฯลฯ
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2566
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2566
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 20 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 04 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก,ท่อระบายน้ำรางวีและทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 24 (ซอยลาบเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2565
ยกเลิก ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลวัดชลอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่บ้านสินธรา ซอย 3 และ ซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเขื่อนบริเวณคลองโขน ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25, ซอย 27, ซอย 28, ซอย 29, และ ซอย 30 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 4/1,5/1,5/2,6,7 และซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 29 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดเชิงกระบือ ตำบลบางกรวย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะบริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะ บริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยตู้โค๊ก ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 20 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 09 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 46/2 ถึง 46/5 หมู่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบขนาดเล็กและเขื่อนบริเวณคลองบ้านทรงไทย หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเขื่อนบริเวณคลองผู้การนงค์ หมู่ 8 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. วัดท่าบางสีทอง ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 13 ส.ค. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมู่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พักโดยสารบริเวณหน้าอำเภอบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทิดพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก, รางวี ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเกษราวิลล์ หมู่ 10 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการติดตั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (Gard Rail)
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการถมดินบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัยตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเกษราวิลล์ หมู่ 10 ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำทิ้ง พร้อมตะแกรงคัดขยะ บริเวณคลองวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ซอยวัดลุ่มบริเวณคอนโดนิรันดร์ หน้าบ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสมชาย ซอย 3 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 16 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำทิ้ง พร้อมตะแกรงคัดขยะ บริเวณคลองวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยพรหมประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมู่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านธนาการ 2 ซอย 1/4 และซอย 6/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณหมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า ค.ส.ล. ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอ ถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ

ประกาศราคากลาง

no
name
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณซอยมะไฟหวาน 1/3 และ 1/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำรางวี บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 3 แยก 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2567
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าชุมชน หมู่ 7 ตำบลวัดชลอ ตอนที่ 1 บริเวณศาลาริมน้ำ บ้านเลขที่ 20/24 พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล. เทศบาลเมืองบางกรวย บริเวณด้านข้างสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางโครงการท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณลำกระโดงวัดกล้วย ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นวิลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดลุ่มคงคาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแยกหลังวัดโพธิ์บางโอ หมุ่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ํา บริเวณลํากระโดงวัดกล้วย ตําบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 ธ.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก รางวี, ท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเทพประทาน ซอย 3 และซอย 12 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ย. 2566
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ป้องกันน้ำท่วมถนนบางกรวย-จงถนอม บริเวณคอสะพานคลองบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน บางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกเทิดพระเกียรติ ถึงคอสะพานวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน บริเวณลำประโดง ชุมชนวัดท่าบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณสะพานวัดชลอ สุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ป้องกันน้ำท่วมถนนบางกรวย-จงถนอน บริเวณคอสะพานคลองบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีกรปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 3 แยก 1,2,3,4,5,6,7
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อโคมไฟ้า LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อโคมไฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 07 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก
วันที่เผยแพร่ : 07 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ห้องเก็บของ และห้องอเนกประสงค์
วันที่เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง จำนวน 1 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง จำนวน 1 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย - ไทรน้อย ซอย 24 (ซอยลาบเจริญ)
วันที่เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อทบ่อพัก , ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4
วันที่เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำรางวี และทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมุ่ที่ 8 ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการทาสีตีเส้น เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเขื่อนบริเวณคลองโขน ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่บ้านสินธรา ซอย 3 และ ซอยแยก
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25, ซอย 27, ซอย 28, ซอย 29, และ ซอย 30
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณชุมชนวัดสักน้อย
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 4/1, 5/1, 5/2, 6, 7 และซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 05 พ.ค. 2565
เรื่อง ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง
วันที่เผยแพร่ : 01 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ (โดยวิธีคัดเลือก)
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียน 2/2564
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นดินและรั้วศูนย์กีฬาและนันทนาการ (โดยวิธีคัดเลือก)
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 5
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายชื่อคลองลำกระโดง ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 16 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณลำกระโดงหน้าหมู่บ้านนนารมย์ หมู่ 1 ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอยมะไฟหวาน หมู่ 6 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 225 ดวง
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะ บริเวณหลังประตูระบายน้ำคลองวัดพิกุลทอง
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ค. 2564
: ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการโครงการทำความสะอาดทางน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียน 1/2564
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี, ท่อระบายน้ำ, บริเวณถนนวัดกล้วย ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2564
: ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าซอยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี จากบริเวณหน้าวัดชลอ ถึงสะพานวัดกล้วย ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 12/1, 12/2 และซอยแยก
วันที่เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมุ่บ้านสมชาย ซอย 1
วันที่เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 56/2 ถึง 46-5 หมู่ 7 หมู่ ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสินธรา ซอย 6 และ ซอย 7
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 23 (ข้างหมู่บ้านเกษราวิลล์)
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวีบริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอยมะไฟหวาน หมู่ 6 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ศาลาที่พักโดยสาร บริเวณริมท่าน้ำพระราม 7
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการลอกท่อระบายน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง ซื้อรถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอยมะไฟหวาน หมู่ 6 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในโครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน จำนวน 4 คลอง จำนวน 145 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอยมะไฟหวาน หมู่ 6 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะ บริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์วัดเชิงกระบือ ตำบลบางกรวย 2
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าซอยตู้โค๊ก ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะ บริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 07 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 04 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง วัดชลอ ตำบลวัดชลอ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน
วันที่เผยแพร่ : 14 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง วัดชลอ ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 14 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดเชิงกระบือ ตำบลบางกรวย 2
วันที่เผยแพร่ : 09 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 08 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณวัดชลอ ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยวัดเชิงกระบือ ซอยแยก 2 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พักโดยสารบริเวณหน้าอำเภอบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยวัดเชิงกระบือ ซอยแยก 2 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. วัดท่าบางศรีทอง ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบขนาดเล็กและเขื่อนบริเวณคลองบ้านทรงไทย หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเขื่อนบริเวณคลองผู้การนงค์ หมู่ 8 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 02 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียด และราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ และตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียด และราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.วัดท่าบางสีทอง ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียด และราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำคันชะลอความเร็ว ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมู่ 8 ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน)
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทิดพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก, รางวี ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ 1 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัยตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน)
วันที่เผยแพร่ : 07 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมุ่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 07 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมุ่บ้านสมชาย ซอย 3 หมู่ 6 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 07 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัยตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ซอยวัดลุ่มบริเวณคอนโดนิรันดร์ หน้าบ้านเลขที่ 11 หมุ่ 4 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางเข้าวัดเกตุ หมุ่ 8 ตำบลวัดชลอ
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงคัดแยกขยะ บริเวณคลองวัดโบสถ์
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบบลวัดชอล ตำบบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 17 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณหมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

no
name
วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กษ 2044 จำนวน 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-65-0285 จำนวน 3 รายการ (งานพัสดุฯ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งานการเงินและบัญชี และงานธุรการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดทางน้ำสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กอ 7726 จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า ตามโครงการฝึกอบรมรู้เท่าทันภัย ห่างไกลออฟฟิศชินโดรม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จำนวน 50 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า PVC พิมพ์ลาย สำหรับบรรจุเอกสาร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6186 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0051 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเกครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ (งานพัสดุและทรัพย์สิ้น กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็น) จำนวน 1 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องประชุม 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล. เทศบาลเมืองบางกรวย บริเวณด้านข้างสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 16 รายการ รายนายซาบซวง แซ่โง้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กว 9404 จำนวน 12 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 2 ตัว กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 19 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 17 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 17 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล) จำนวน 2 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5904 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0036 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (งานแผนที่ภาษีฯ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/เช่าตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฏาบดินทร์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแยกหลังวัดโพธิ์บางโอ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ ตามโครงการฝึกอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 หลักสูตรการทำน้ำมันนวดสมุนไพร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 7 คัน ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 14 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานแผนที่ฯ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 280 ใบ ตามโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (งานผลประโยชน์, งานพัฒนารายได้ฯ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 7 คัน ตามโครงการชุมชนยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก รางวี, ท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเทพประทาน ซอย 3 ซอย 12 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (คอมพิวเตอร์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-65-0453, 414-65-0454, 414-65-0455, 414-65-0456 และ 414-65-0457 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 6 หลอด งานธุรการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศชั้นเดียว จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความสุข 4 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องแสกนลายนิ้วมือ) จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6253 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0050 จํานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรสแตนเลศ (เลขานุการนายกเทศมนตรี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 350 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิทินประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวแปลง USB-C เป็น LAN) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จํานวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 607 หมายเลขครุภัณฑ์ 018-50-0002 จํานวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6752 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0038 จํานวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0035 จํานวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา สุขภาพผู้สูงอายุ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําคู่มือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา สุขภาพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จํานวน ๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ป้องกันน้ำท่วมถนนบางกรวย-จงถนอม บริเวณคอสะพานคลองบางกอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25 ซอย 26 ซอย 26/1 ซอย 26/2 ซอย 26/3 ซอย 27 และซอยหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางแฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 19 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้จอดรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกเทิดพระเกียรติ ถึงคอสะพานวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข (หมู่บ้านสมชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุพื้นที่จัดเก็บ E-mail ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ค่าสาธารนูปโภค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-1236 นนทบุรี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (All In One) สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ชุด
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ห้องเก็บของ และห้องเอเนกประสงค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมเครื่องตัดเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 088-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนายสุชาติ ศุภคุตร์ จำนวน 20 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนายสิทธิชัย รุนทัน จำนวน 17 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายนางวรรณวิศา เนืองนิตย์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณสะพานวัดชลอ บริเวณสะพานวัดชลอ สุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธี
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 607 หมายเลขครุภัณฑ์ 018-50-0002 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ 4198 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-59-0025 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 607 หมายเลขครุภัณฑ์ 018-50-0002 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-0365 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0043 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5904 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0036 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมเรือบรรทุกขยะ เบอร์ 5 หมายเลขครุภัณฑ์ 033-56-0005 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4506 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-52-0034 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-1182 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0045 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6753 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0037 จำนวน 11 รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย (จากบริเวณบ้านเลขที่ 46/24 หมู่ที่ 7
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ-2044 จำนวน 14 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนติดฟิล์มบานหน้าเต็มรอบคันพร้อมน้ำยาลอกฟิล์มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ 4198 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-59-0025 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์กวาดและดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน 83-1244 หมายเลขครุภัณฑ์ 010-57-0001 จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-7803 หมายเลขครุภัณฑ์ 017-47-0003 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 หมายเลขครุภัฑ์ 011-53-0035 จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1183 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0047 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3477 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-51-0002 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,500 มล. จำนวน 6 แกลลอน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ งานธุรการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (งานกองการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึก) จำนวน 1 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ (5 จุด) งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางแฟ้ม) จำนวน 30 ใบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 ตัว งานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กว 9404 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-61-0026 จำนวน 15 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1474 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-49-0031 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6252 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0049 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0366 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0042 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าด้ายดิบใส่เอกสาร จำนวน 120 ใบ ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายจรูญ อิ่มมา จำนวน 14 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4506 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-52-0034 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6186 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0051 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9422 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0040 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4506 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-52-0034 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6752 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0038 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0366 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0042 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณท์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 09 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0366 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0042 จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5904 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0036 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 ส.ค. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0035 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6752 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0038 จำนวน 2 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับองค์กร จำนวน 165 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการฝึกอาชีพประเภทงานช่างต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรช่างตัดผมชาย จำนวน 10 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 1 วัน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 47 ใบกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการฝึกอาชีพประเภทการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำรางวี บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 3 แยก 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5904 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0036 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6187 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0052 จำนวน 2 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้าง หมายเลขทะเบียน 83-1181 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0046 จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานแผงกั้นห้อง (Patition) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2574 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0034 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางแฟ้ม) จำนวน 30 ใบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดทางน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 18 รายการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงินและบัญชี กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1474 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-49-0031 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3477 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-51-0002 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6252 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0049 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ และตำบลบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำพร้อมตรวจเช็คระบบระบายน้ำบริเวณสะพานพระราม 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ ตามโครงการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับสร้างเวที ตามโครงการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-2962 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 23 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียน 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 หลักสูตรการเพ้นท์กระเป๋าผ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 2 ลูก โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2574 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0034 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 07 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-65-0031 จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 หมายเลขครุภัฑ์ 011-53-0035 จำนวน 2 ลูก โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 ชุด) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลอกท่อระบายน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6628 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-50-0003 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทำอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการทำซูชิญี่ปุ่น จำนวน 31 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1474 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-49-0031 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์ดูดและล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-6314 หมายเลขครุภัณฑ์ 036-53-0002 จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ คอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-1182 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0045 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9423 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0041 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6753 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0037 จำนวน 4 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9422 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0040 จำนวน 4 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0121, 420-59-0139 กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องโทรสาร) จำนวน 1 รายการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 5 รายการ (งานพัสดุและทรัพย์สิน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9422 หมายเลขครุภัฑ์ 011-56-0040 จำนวน 2 ลูก โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKALFA 5254 CI หมายเลขครุภัณฑ์ 517-66-0036) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-1236 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์035-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-1236 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์035-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4506 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-52-0034 จำนวน 16 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมเครื่องเจาะคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ 058-43-0002, เปลี่ยน/ซ่อมแซมหัวสกัดลม หมายเลขครุภัณฑ์ 096-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0366 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0042 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อฟูจิ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-65-0304 จำนวน 1 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5904 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0036 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3477 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-51-0002 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6253 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0050 จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6252 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0049 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6187 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0052 จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ 4198 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-59-0025 จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 07 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4506 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-52-0034 จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6186 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0051 จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 83-2574 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-59-0003 จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3385 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 83-2574 หมายเลขครุภัณฑ์ 019-59-0003 จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6186 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0051 จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6186 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0051 จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6186 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0051 จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0035 จำนวน 30 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 22 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6253 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0050 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0035 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6752 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0038 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2574 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0034 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2574 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0034 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-9744 นนทบุรี หมายเลขทะเบียน 017-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 29 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 คัน (2 วัน) ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 29 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 คัน (2 วัน) ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ คอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-0365 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0043 จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9423 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0041 จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2575 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0033 จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า ตามโครงการวถีศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 240 ใบ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-1182 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0045 จำนวน 37 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 80 ใบ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม (ถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1183 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0047 จำนวน 5 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการวิถีศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 คัน (2วัน) ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอาชีพประเภทคหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการทำกระเป๋าเย็บมือด้วยงานควิลท์ จำนวน 11 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5904 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0036 จำนวน 12 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6752 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0038 จำนวน 9 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ตำบลบางกรวย 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 คัน
วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9422 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0040 จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 10 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-63-0255 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 07 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 03 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9422 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0040 จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3358 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-60-0048 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1183 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0047 จำนวน 8 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0366 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0042 จำนวน 12 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6186 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0051 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2574 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0034 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตพอเพียงตามพระราชดำริ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-63-0255 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-65-0302 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็น) จำนวน 1 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) จำนวน 3 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอาชีพประเภทคหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีเบื้องต้น
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6252 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0049 จำนวน 15 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6187 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0052 จำนวน 3 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์บรรทุกขยะเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-7803 หมายเลขครุภัณฑ์ 017-47-0003 จำนวน 3 รายการ
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 300 ใบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม